njspro@hotmail.com  
  034-406509  
 

แผ่นผนังกันความร้อน (Insulated Sandwich Panel)

ตารางเปรียบเทียบฉนวนกันความร้อนชนิดต่างๆ


 
คุณสมบัติ PU FOAM PE FOAM ใยแก้ว เยื่อกระดาษ
โครงสร้างเซลล์ เซล์กึ่งปิด-เปิด เซลล์ปิด เซลล์เปิด เซลล์ปิด
ความหนาแน่น 15-40 Kg/m3 33-45 Kg/m3 16-32 Kg/m3 38-40 Kg/m3
ค่าการนำความร้อน 0.020-0.025 W/n.k 0.030-0.037 W/n.k 0.035-0.038 W/n.k 0.039-0.045 W/n.k
อุณหภูมิการใช้งาน -118°c ถึง 100°c -80°c ถึง 80°c -20°c ถึง 200°c -75°c ถึง 250°c
ความต้านทานต่อสารเคมี ทนกรด-ด่าง ทนกรด-ด่าง ทนกรด-ด่าง ทนกรด-ด่าง
การกลั่นตัวของไอน้ำ
รอบวัสดุที่หุ้ม
ไม่เกิดไอน้ำ เนื่องจากฉีดติดวัสดุที่หุ้ม เกิดไอน้ำ เนื่องจากมีช่องว่าง ระหว่างฉนวนกับแผ่นหลังคา เกิดไอน้ำ เนื่องจากมีช่องว่าง ระหว่างฉนวนกับแผ่นหลังคา เกิดไอน้ำ เนื่องจากมีช่องว่าง ระหว่างฉนวนกับแผ่นหลังคา
การติดไฟ ติดไฟ แต่สามารถดับเองได้ เนื่องจากผสมสารกันไฟ ติดไฟ แต่สามารถดับเองได้ ตัวประสานติดไฟได้ ติดไฟ
การป้องกันเสียง ดูดซับเสียงดีมาก
สะท้อนเสียงได้ดี
ดูดซับเสียงดีมาก
สะท้อนเสียงไม่ดี
ดูดซับเสียงดีมาก
สะท้อนเสียงไม่ดี
ดูดซับเสียงดีมาก
สะท้อนเสียงไม่ดี
การขนส่งและเก็บรักษา เป็นชิ้นเดียวกับแผ่นหลังคา
ทำให้ง่ายต่อการขนส่ง
และเก็บรักษา
ฉนวนกับแผ่นหลังคาแยกกัน สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการขนส่ง และเก็บรักษา ฉนวนกับแผ่นหลังคาแยกกัน สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการขนส่ง และเก็บรักษา ฉนวนกับแผ่นหลังคาแยกกัน สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการขนส่ง และเก็บรักษา
การประกอบและติดตั้ง ฉีดติดกับ Metal Sheet ติดตั้งเสร็จในขั้นตอนเดียว ติดตั้ง 2 ขั้นตอน ติดตั้ง 2 ขั้นตอน ติดตั้ง 2 ขั้นตอน
ความแข็งแรง เนื้อโฟมแข็ง
สามารถรับแรงกดได้ถึง 2000 km/m2
อ่อนนุ่ม ต้องหลีกเลี่ยง
ในงานที่มีลักษณะกดทับ
อ่อนนุ่ม ยุบตัวง่าย อ่อนนุ่ม ยุบตัวง่าย
ความสามารถ
ในการป้องกันสนิม
ดีมาก เนื่องจากผิวของ PU FOAM ช่วยป้องกันไม่ให้แผ่นหลังคา
สัมผัสอากา และความชื้น
ไม่สามารถป้องกันสนิมได้ ไม่สามารถป้องกันสนิมได ไม่สามารถป้องกันสนิมได
ความสามารถ
ในการป้องกันการซึม
ดีมาก เนื่องจาก PU FOAM แทรกตัวตามช่องว่าง ที่เป็นสาเหตุของการซึม ไม่มีคุณสมบัติ
การป้องกันการรั่วซึม
ไม่มีคุณสมบัติ
การป้องกันการรั่วซึม
ไม่มีคุณสมบัติ
การป้องกันการรั่วซึม

         
 
© copyright 2011, NJS Products Co.,Ltd. ,All Rights Reserved. All Rights Reserved.
     Designed & Developed by Redjasmin.com | Host7+