njspro@hotmail.com  
  034-406509  
 

แผ่นหลังคาเหล็ก , เมทัลชีท (Metal Sheet Roof and Walling)
แผ่นหลังคาดัดโค้ง (CURVED ROOF)

ประโยชน์ของแผ่นหลังคาดัดโค้งนอกจากเพิ่มความสวยงามและ มีสไตล์ ให้แก่อาคารแล้วยังมีประโยชน์ที่เห็นเด่นชัด คือ ช่วย ประหยัดต้นทุนในการก่อสร้าง เช่น

  • ใช้โครงสร้างรองรับน้อยลงสำหรับ Fascia, Parapet และหลังคาของอาคาร
  • การติดตั้งบริเวณ Facscia ทำได้ง่ายขึ้นและใช้เวลา น้อยลง
  • ลดจำนวนแผ่นปิดครอบ
  • บริเวณโค้งของหลังคาที่มุงด้วยแผ่น Crimp Curved จะใช้วัสดุน้อยกว่าการมุงด้วยผลิตภัณฑ์


แผ่นหลังคาปั้มโค้ง (CRIMP CURVED ROOFING)
คือ แผ่นหลังคาดัดโค้ง โดยการนำแผ่นผ่านเข้าเครื่องปั้มโค้ง เหมาะสำหรับหลังคาที่มีรัศมีโค้งต่ำ และสามารถดัดโค้งได้ทั้งแบบคว่ำและแบบหงายแผ่นหลังคาโค้งธรรมชาติ (SPRUNG CURVED ROOFING) 
คือ แผ่นหลังคาดัดโค้ง โดยการนำแผ่นตรงมาดัดตามโครงสร้าง โดยไม่ต้องเข้า เครื่องปั้มโค้ง  
© copyright 2011, NJS Products Co.,Ltd. ,All Rights Reserved. All Rights Reserved.
     Designed & Developed by Redjasmin.com | Host7+